Specjalności Specjalność Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne


Absolwenci tej specjalności uzyskują przygotowanie do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie projektowania, technologii i eksploatacji cieplnych systemów energetycznych oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.Zapoznają się z nowoczesnymi technikami wytwarzania, przesyłania i racjonalnego wykorzystania energii. Równocześnie zdobywają szeroki zasób wiedzy z przedmiotów dla energetyki podstawowych: mechaniki płynów, termodynamiki, wymiany ciepła, spalania, metrologii cieplnej i przepływowej, informatyki oraz ochrony środowiska. Zatrudnienie absolwenci mogą znaleźć w zakładach energetyki zawodowej, komunalnych przedsiębiorstwach energetycznych, w dziale energetycznym wszystkich zakładów produkcyjnych, instytutach naukowo−badawczych i wielu innych.Nazwy przedmiotów specjalnościowych (Przedmioty Kanonu i obieralne na specjalności)

Wykładowca Tytuł przedmiotu rodzaj zajęć
1 dr inż. Jerzy Wojciechowski Maszyny Cieplne 2 w 2 lab. obowiązkowy
2 Spalanie i wymiana ciepła 2 w. 2 ćw. obowiązkowy
3 dr inż. Jerzy Wojciechowski Elektrownie i sieci cieplne 2 w. 1 lab. obowiązkowy
4 dr inż. Krystyna Prync-Skotniczny Modelowanie procesów cieplnych 1 w. 1 lab., 1 obowiązkowy
5 dr inż. Andrzej Haupt Ciepłownictwo,Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja 1 w. 1 ćw. 1 lab obowiązkowy
6 dr inż. Piotr Michalak Metrologia Cieplna i przepływowa 2 w. 1 lab. obieralny
7 Dr hab. inż. Tadeusz Pająk Przepływy dwufazowe w energetyce 2 w. 1 lab. obieralny
8 Dr hab. inż. Stanisław Fortuna Transport mediów energetycznych 1 w. 1 lab., 1 sem obieralny
9 Dr hab. inż. Jacek Zimny, prof. AGH Odnawialne zasoby i źródła energii 1 w. 1 lab., 1 sem obieralny
10 Dr hab. inż. Jacek Zimny, prof. AGH Technologie energetyczne 1 w. 1 lab., 1 ćw obieralny