Specjalności Specjalność Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne


Absolwenci tej specjalności uzyskują przygotowanie do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie projektowania, technologii i eksploatacji cieplnych systemów energetycznych oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.Zapoznają się z nowoczesnymi technikami wytwarzania, przesyłania i racjonalnego wykorzystania energii. Równocześnie zdobywają szeroki zasób wiedzy z przedmiotów dla energetyki podstawowych: mechaniki płynów, termodynamiki, wymiany ciepła, spalania, metrologii cieplnej i przepływowej, informatyki oraz ochrony środowiska. Zatrudnienie absolwenci mogą znaleźć w zakładach energetyki zawodowej, komunalnych przedsiębiorstwach energetycznych, w dziale energetycznym wszystkich zakładów produkcyjnych, instytutach naukowo−badawczych i wielu innych.Nazwy przedmiotów specjalnościowych (Przedmioty Kanonu i obieralne na specjalności)

Wykładowca Tytuł przedmiotu rodzaj zajęć