Specjalności Informatyka w Inżynierii Mechanicznej


Absolwenci tej specjalności otrzymują gruntowną wiedzę w zakresie zastosowań informatyki i numerycznych technik obliczeniowych w technice. Szczególny nacisk kładzie się na zastosowanie metod komputerowych w różnych dziedzinach działalności inżynierskiej oraz na powiązanie podstaw teoretycznych i metod doświadczalnych z technologią informatyczną. Plan studiów, obok przedmiotów podstawowych, obejmuje grupę przedmiotów fakultatywnych pozwalających na indywidualny rozwój studenta. Główną cechą wykształcenia absolwentów specjalności Informatyka w Inżynierii Mechanicznej jest interdyscyplinarność. Studenci otrzymują dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie: informatyki, matematyki, mechaniki oraz wiedzę obejmującą m.in. następujące zagadnienia:

  • modelowanie komputerowe i wirtualne prototypowanie
  • zastosowania obliczeń symbolicznych i algorytmy numeryczne
  • komputerowe wspomaganie eksperymentów
  • wspomaganie projektowania interdyscyplinarnego
  • systemy operacyjne i sieci komputerowe.

W ramach procesu kształcenia zwraca się dużą uwagę na praktyczne opanowanie umiejętności pracy z dostępnymi narzędziami komputerowymi. Studenci mają szeroki dostęp do komputerów (jednostki typu PC, inżynierskie stacje robocze) pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych (Unix, Linux, Windows), wyposażonych zarówno w aplikacje ogólne, jak i oprogramowanie specjalistyczne. Szczególną uwagę poświęca się umiejętności pracy w sieciach komputerowych (lokalnych i rozległych) oraz językom programowania wysokiego poziomu. Połączenie wiedzy podstawowej oraz nowoczesnego wykształcenia inżynierskiego w programie studiów, kształtuje sylwetkę absolwenta przygotowanego do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych dziedzinach techniki, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi techniki komputerowej. Absolwenci specjalności Informatyka w Inżynierii Mechanicznej znajdują zatrudnienie w jednostkach naukowo−badawczych, biurach projektowych, firmach konsultingowych oraz zakładach produkcyjnych. Interdyscyplinarność wykształcenia pozwala im na swobodne poruszanie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i stanowi o ich atrakcyjności dla pracodawców.