Historia Katedry


 • 1921 - Powstaje przy Wydziale Hutniczym Katedra Maszynoznawstwa II - kierownik prof. Edmund Chromiński

 • 1946 - Istnieją 3 Katedry o nazwach:
  • Maszynoznawstwa II - kierownik prof. Edmund Chromiński
  • Silników Cieplnych - kierownik prof. Kazimierz Szawłowski
  • Pomp, Sprężarek, Wentylatorów - kierownik prof. Ciechanowski

 • 1952 - Powstaje na Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa:
  • Ketedra Maszynoznawstwa - kierownik prof. E. Chromiński z dwoma Zakładami:
   • Zakład Pomp, Sprężarek, Wentylatorów - kierownik mgr Kazimierz Szabłowski
   • Zakład Silników Cieplnych - kierownik prof. Kazimierz Szawłowski
 • 1958 - Przemianowano Ketedrę Maszynoznawstwa na:
  • Katedrę Termodynamiki i Urządzeń Energetycznych - kierownik prof. Kazimierz Szawłowski z dwoma Zakładami:
   • Zakład Pomp, Sprężarek, Wentylatorów - kierownik prof. Jan Sentek
   • Zakład Silników Cieplnych - kierownik prof. Kazimierz Szawłowski a od 1967 r. prof. Tadeusz Haupt
 • 1969 -
  • Zakład Pomp, Sprężarek, Wentylatorów zostaje włączony do Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki i równocześnie zmienia nazwę na:
   • Zakład Maszyn i Urządzeń Przepływowych - kierownik prof. Jan Sentek
  • Zakład Silników Cieplnych zostaje włączony do Instytutu Maszyn Hutniczych równocześnie zmieniając nazwę na:
   • Zakład Termodynamiki i Urządzeń Energetycznych - kierownik prof. T. Haupt a od 1986 r. doc. Czesław Kowalski
 • 1992 - Nastąpiło połączenie wyżej wspomnianych Zakładów przyjmując nazwę
  • Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych - pierwszym kierownikiem był prof. Czesław Kowalski a od paźdźiernika 1992 kierownikiem Zakładu został prof. Stanisław Gumuła
 • 1997 - Zmieniono nazwę Zakładu na:
  • Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych - kierownik prof. Stanisław Gumuła
 • 2008 - Katedra Energetyki i Ochrony Środowiska - kierownik prof. Włodzimierz Kowalski
 • 2010 - Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska - kierownik prof. Andrzej Gołaś od 2012 ponownie kierownikiem został prof. Włodzimierz Kowalski