dla StudentówMaterial do zajęć laboratoryjnych:


Cw 4 - Mieszanie cieczy o różnych temperaturach

Cw 5 - Konwekcyjne chłodzenie procesora z radiatorem

Cw 6 - Modelowanie pracy wymiennika ciepła
Materiały zawarte na stronie stanowią wyłączną własność KSEiUOŚ lub podmiotów za zgodą których zostały umieszczone. Materiały zamieszczone na stronie stanowią pomoc dydaktyczną dla studentów, wykorzystanie w innych celach, w szczególności komercyjnych zabronione.
Wszelkie materiały firmowe, katalogi i instrukcje są własnością odpowiednich podmiotów.
Naruszenie praw autorskich stanowiących własność intelektualną innej osoby podlega odpowiedzialności karnej zawartej w przepisach prawa o ochronie własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RP.