dla Studentów Termodynamika


Instrukcje do zajęć z Termodynamiki:


Wzór sprawozdania (wersja edytowalna .docx)


Pomiary temperatury

Charakterystyki termometryczne czujników /materiały: APATOR - KFAP Sp. z o.o. - www.apator-kfap.pl


Pomiar Ciśnienia


Bilansowanie układów termodynamicznych wg I zasady Termodynamiki


Przemiany powietrza wilgotnego


Obiegi termodynamiczne – pompa ciepła


Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem otworowego wymiennika ciepła


Stanowisko do badań turbin wiatrowych
Materiały zawarte na stronie stanowią wyłączną własność KSEiUOŚ lub podmiotów za zgodą których zostały umieszczone. Materiały zamieszczone na stronie stanowią pomoc dydaktyczną dla studentów, wykorzystanie w innych celach, w szczególności komercyjnych zabronione.
Wszelkie materiały firmowe, katalogi i instrukcje są własnością odpowiednich podmiotów.
Naruszenie praw autorskich stanowiących własność intelektualną innej osoby podlega odpowiedzialności karnej zawartej w przepisach prawa o ochronie własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RP.