dla Studentów Termodynamika


Instrukcje do zajęć z Termodynamiki:


Pomiary temperatury

Charakterystyki termometryczne czujników /materiały: APATOR - KFAP Sp. z o.o. - www.apator-kfap.pl


Pomiar Ciśnienia


Bilansowanie układów termodynamicznych wg I zasady Termodynamiki


Przemiany powietrza wilgotnego
Materiały zawarte na stronie stanowią wyłączną własność KSEiUOŚ lub podmiotów za zgodą których zostały umieszczone. Materiały zamieszczone na stronie stanowią pomoc dydaktyczną dla studentów, wykorzystanie w innych celach, w szczególności komercyjnych zabronione.
Wszelkie materiały firmowe, katalogi i instrukcje są własnością odpowiednich podmiotów.
Naruszenie praw autorskich stanowiących własność intelektualną innej osoby podlega odpowiedzialności karnej zawartej w przepisach prawa o ochronie własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RP.