dla Studentów Metrologia cieplna i przepływowaInstrukcje do zajęć laboratoryjnych z metrologia cieplna i przepływowa:


Pomiar wilgotności powietrza za pomocą psychrometru Assmanna


Karta katalogowa przetwornika ciśnienia tensometrycznego AR 057-C


Karta katalogowa przetwornika ciśnienia piezoelektrycznego A10


Badanie manometru z wykorzystaniem wzorca grawitacyjnego


Badanie manometru w różnych pozycjach pracy


Badanie manometru z wykorzystaniem piezoelektrycznego przetwornika ciśnienia


Badanie manometru z wykorzystaniem tensometrycznego przetwornika ciśnienia


Pomiar małych ciśnień
Materiały zawarte na stronie stanowią wyłączną własność KSEiUOŚ lub podmiotów za zgodą których zostały umieszczone. Materiały zamieszczone na stronie stanowią pomoc dydaktyczną dla studentów, wykorzystanie w innych celach, w szczególności komercyjnych zabronione.
Wszelkie materiały firmowe, katalogi i instrukcje są własnością odpowiednich podmiotów.
Naruszenie praw autorskich stanowiących własność intelektualną innej osoby podlega odpowiedzialności karnej zawartej w przepisach prawa o ochronie własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RP.