dla StudentówMaterial do zajęć laboratoryjnych:


Wyznaczanie średniej prędkości przepływu gazu (instrukcja - formatka)Pomiar strat ciśnienia w przepływie cieczy (instrukcja - formatka)Opływ płata płynem rzeczywistym - wyznaczanie siły nośnej (instrukcja - formatka)Symulacje numeryczne przepływu gazu w rurociągu , geometria - rurociagD500_dysza_ISA.x_t,Symulacje numeryczne strat energii w przeplywie cieczySymulacje numeryczne - opływ płata płynem rzeczywistym – wyznaczanie siły nośnej


Materiały zawarte na stronie stanowią wyłączną własność KSEiUOŚ lub podmiotów za zgodą których zostały umieszczone. Materiały zamieszczone na stronie stanowią pomoc dydaktyczną dla studentów, wykorzystanie w innych celach, w szczególności komercyjnych zabronione.
Wszelkie materiały firmowe, katalogi i instrukcje są własnością odpowiednich podmiotów.
Naruszenie praw autorskich stanowiących własność intelektualną innej osoby podlega odpowiedzialności karnej zawartej w przepisach prawa o ochronie własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RP.