dla Studentów Mechanika PłynówInstrukcje do zajęć laboratoryjnych:


Wyznaczenie średniej prędkości przepływu gazu oraz badanie jej rozkładu w przekroju rurociągu


Badanie wypływu cieczy ze zbiornika


Badanie opływu płata


Określenie współczynnika oporu Cx ciała o kształcie opływowym


Opływ walca kołowego


Wykres Nikuradse


Wyznaczenie strat energii w przepływie płynu rzeczywistego


Reakcja hydrodynamiczna strumienia na nieruchomą przeszkodę
Materiały zawarte na stronie stanowią wyłączną własność KSEiUOŚ lub podmiotów za zgodą których zostały umieszczone. Materiały zamieszczone na stronie stanowią pomoc dydaktyczną dla studentów, wykorzystanie w innych celach, w szczególności komercyjnych zabronione.
Wszelkie materiały firmowe, katalogi i instrukcje są własnością odpowiednich podmiotów.
Naruszenie praw autorskich stanowiących własność intelektualną innej osoby podlega odpowiedzialności karnej zawartej w przepisach prawa o ochronie własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RP.