dla Studentów


Instrukcje do zajęć z Maszyn Przepływowych:


Wyznaczanie charakterystyki wentylatora promieniowego (WENT 2)


Badanie pompy wirowej


Określenie maksymalnej wysokości ssania pompy, zjawisko kawitacji


Pomiar strumienia płynu za pomocą zwężek


Badanie sprężarki tłokowej


Zasada działania maszyny przepływowej


Wyznaczenie przybliżonej charakterystyki akustycznej wentylatora promieniowego
Materiały zawarte na stronie stanowią wyłączną własność KSEiUOŚ lub podmiotów za zgodą których zostały umieszczone. Materiały zamieszczone na stronie stanowią pomoc dydaktyczną dla studentów, wykorzystanie w innych celach, w szczególności komercyjnych zabronione.
Wszelkie materiały firmowe, katalogi i instrukcje są własnością odpowiednich podmiotów.
Naruszenie praw autorskich stanowiących własność intelektualną innej osoby podlega odpowiedzialności karnej zawartej w przepisach prawa o ochronie własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RP.